Переселенці з Криму та зони АТО: статус і пільги

«Все про бухгалтерський облік»

Всеукраїнська професійна газета

Нагороджена Почесною грамотою та пам’ятним знаком Кабінету Міністрів України за значний внесок у розвиток економічної та правової освіти громадян України

Тимчасова окупація Криму та Севастополя, бойові дії в окремих районах Луганської та Донецької областей стали серйозним випробуванням для України та її громадян. Ці загрозливі події, серед іншого, спричинили небувалу для нашої країни вимушену внутрішню міграцію. Сотні тисячі людей змінили місце проживання та праці. Відповідно у національному законодавстві з’явилося поняття внутрішніх переміщених осіб, почала формуватися відповідна правова база щодо їхніх прав, обо’вязків та пільг.

Прагнучи захистити інтереси тих, хто вимушений був покинути власну домівку, газета «Все про бухгалтерський облік» пропонує вашій увазі у цьому пораднику розповідь про отримання статусу переселенців, державну підтримку таких осіб, механізми реалізації законних прав та коло їхніх обов’язків.

Облік та реєстрація переселенців

Хто є внутрішньо переміщеною особою?

Такий статус встановлено для громадянина України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру (абз. 1 ч. 1 ст. 1 Закону про переселенців).

При цьому необхідно, щоб відповідна особа мала реєстрацію місця проживання (по-простонародному — прописку) на території, де виникли указані обставини, на момент їх виникнення. Таку умову висуває ч. 2 ст. 4 Закону про переселенців.

Далі за текстом ми будемо вживати на позначення такої особи також абревіатуру ВПО та термін «переселенець».

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцю стати на облік?

Аби підтвердити свій статус ВПО особа повинна одержати довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Для отримання такого документа повнолітній переселенець особисто або через законного представника звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання указаної довідки (ч. 3 ст. 4 Закону про переселенців, п. 2 Порядку № 509).

Від імені дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, недієздатних осіб або осіб, дієздатність яких обмежено, заяву подає законний представник, тобто один з батьків, опікун чи піклувальник.

Заявник повинен надати в заяві згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.

Щодо студентів, які навчалися і мали реєстрацію місця проживання в гуртожитку на території, яка не охоплена надзвичайними обставинами, то після зняття з указаної реєстрації вони вправі отримати довідку про взяття на облік ВПО у випадку, якщо не бажають повернутися до попереднього місця проживання через відповідні обставини.

У разі коли особа, яка переміщується, розміщується регіональним штабом з питань, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, заяву подають посадовій особі уповноваженого органу, залученій в установленому порядку до участі в роботі регіонального штабу.

Окрім того, прийняття заяв та видача довідок про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання переселенців працівниками житлово-експлуатаційних організацій або уповноваженими особами, визначеними виконавчими органами сільських і селищних рад, за погодженням з відповідним уповноваженим органом.

Увага, зміни!

Із 13.05.15 р. завдяки постанові КМУ від 15.04.15 р. № 264 на облік як переселенців беруть не лише осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції, а й тих, хто переміщується з населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Якою повинна бути заява про взяття на облік переселенця?

Форму заяви затверджено Наказом № 738.У ній слід зазначити таку інформацію (ч. 6 ст. 4 Закону про переселенців, п. 3 Порядку № 509):

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • громадянство (підданство);
 • реквізити паспорта;
 • дату та місце народження;
 • стать;
 • відомості про склад сім’ї, у тому числі про неповнолітніх внутрішньо переміщених осіб, які прибули разом з заявником (у разі необхідності);
 • відомості про зареєстроване та фактичне місце проживання;
 • адресу, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків за наявності інформації (крім фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті або які не є громадянами України);
 • обставини, що спричинили внутрішнє переміщення з тимчасово окупованої території України або району проведення АТО;
 • декларацію особи про непричетність такої особи до скоєння злочинів або співучасті у злочинах;
 • дані про наявність у будь-кого із членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України чи райони проведення АТО;
 • відомості про місце роботи та час, з якого особа там працює;
 • відомості про житлові, соціальні, медичні, освітні та інші потреби;
 • згоду на обробку персональних даних.

Разом із заявою подають:

 • громадяни України — документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (паспорт), або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина;
 • іноземці або особи без громадянства — паспортний документ, посвідку на постійне проживання або інший документ, що посвідчує особу;
 • у разі наявності — документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з надзвичайними обставинами (це може бути документ, що підтверджує громадянство України, посвідчує особу чи її спеціальний статус з відміткою про реєстрацію місця проживання, військовий квиток із відомостями про проходження військової служби, трудова книжка із записами про здійснення трудової діяльності, документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно);
 • за потреби — свідоцтво про народження дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо заявник представляє їх інтереси та бажає, щоб такі діти отримали статус ВПО).
У разі втрати або викрадення документів, що посвідчують особу, особа, яка переміщується, повідомляє про це територіальним підрозділам Державної міграційної служби України (далі — ДМС) за місцем перебування, які в одноденний строк видають тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, іноземця або особу без громадянства.

У разі подання заяви законним представником (опікуном чи піклувальником) додатково подають:

 • документ, що посвідчує особу законного представника;
 • документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Наведемо приклад заповнення такої Заяви про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Хто і як видає довідку про взяття на облік ВПО?

Її видає той же орган, до якого звертаються із заявою — структурний підрозділ місцевої держадміністрації чи виконкому міськради з питань соцзахисту населення в день подання заяви. Довідку підписує та засвідчує уповноважена посадова особа цього структурного підрозділу. При цьому заявник звільнений від сплати будь-яких платежів та зборів як в разі першої видачі такої довідки, так і в разі повторної її видачі у випадку втрати, пошкодження або з метою продовження її дії.

Довідку видають за формою, наведеною у додатку до Порядку № 509, вона буде роздрукована на папері формату А4 і підписана посадовою особою уповноваженого органу та скріплена печаткою такого органу.

При цьому відомості про неповнолітніх осіб, які переміщуються разом з батьками або членами сім’ї, зазначають у довідці одного із заявників (п. 6 Порядку № 509). При этом сведения о несовершеннолетних лицах, которые перемещаются вместе с родителями или членами семьи, указывают в справке одного из заявителей (п. 6 Порядка № 509).

Увага, зміни!

Із 18.03.15 р. завдяки постанові КМУ від 04.03.15 р. № 79 під час видачі довідки посадовець уповноваженого органу інформує особу, яка переміщується, про:

 • обов'язок повідомити протягом 10 днів відповідному територіальному підрозділу ДМС про фактичне місце проживання;
 • зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.

У свою чергу, територіальний підрозділ ДМС у триденний строк після повідомлення особи, яка переміщується, про фактичне місце проживання повинен проводити перевірку наведених у довідці відомостей. У разі підтвердження таких відомостей указаний підрозділ проставить на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у документі. Зверніть увагу: довідка недійсна без проставлення на її зворотному боці зазначеної відмітки.

Більше того, територіальний підрозділ ДМС із залученням працівників міліції та представників органів влади здійснює щомісяця вибіркову перевірку наведених у довідках відомостей про фактичне місце проживання осіб, які переміщуються. Якщо за результатами перевірки зазначені відомості не підтвердяться, територіальни орган ДМС повідомляє про це уповноважений орган для прийняття рішення щодо зняття з обліку осіб, які переміщуються.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи можуть відмовити переселенцю у видачі довідки про взяття на облік?

Так, заявнику можуть відмовити у видачі довідки чи продовженні її дії (ч. 11 ст. 4 Закону про переселенців, п. 8 Порядку № 509). Це станеться за однієї з таких підстав:

 1. відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення (тобто йдеться не про переселенців із зони АТО чи Кримського півострову), або обставини, що раніше існували, істотно змінились (скажімо, відповідний населений пункт уже не перебуває в районі проведення АТО і немає інших перешкод для повернення, як-то зруйноване житло тощо);
 2. у державних органів наявні відомості про подання завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки;
 3. заявник втратив чи в нього викрадено документи, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство України. У такому разі довідку видадуть після їх відновлення.

За наявності однієї з указаних підстав заявнику в день подання заяви видадуть рішення про підстави відмови за підписом керівника органу соціального захисту, що здійснює облік внутрішньо переміщеної особи. Цю відмову можна оскаржити до суду.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Що робити, якщо не видають ані довідку, ані відмову в її видачі?

У разі неотримання довідки або письмово оформленого рішення про відмову протягом одного дня з такого звернення особа вправі звернутися до суду щодо оскарження протиправних дій чи бездіяльності такого органу та його посадових осіб. Це слід зробити, подавши до місцевого (міського, районного чи міськрайонного) суд адміністративний позов.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Що робити, якщо довідку втрачено чи зіпсовано?

У разі втрати або псування довідки замість неї безоплатно видають дублікат на підставі заяви, в якій слід пояснити фактичні обставини втрати або псування довідки (ч. 12 ст. 4 Закону про переселенців).

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи потрібно продовжувати строк дії довідки про взяття на облік ВПО?

Так, адже він становить шість місяців з моменту її видачі (ч. 8 ст. 4 Закону про переселенців). Якщо надзвичайні обставини, такі як проведення антитерористичної операції (стосується окремих районів Донецької та Луганської областей) або тимчасова окупація (у випадку з АР Крим та м. Севастополем), тривають, то строк указаної довідки може бути продовжено на наступні шість місяців. Для цього переселенець повинен повторно звернутися за фактичним місцем свого проживання до відповідного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

За яких обставин скасують дію довідки про взяття переселенця на облік?

Частина 1 ст. 12 Закону про переселенців передбачає, що рішення про скасування дії довідки про взяття на облік ВПО можуть прийняти, якщо переселенець:

 1. подав заяву про відмову від довідки;
 2. скоїв злочин, а саме — дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; терористичний акт; втягнення у вчинення теракту; публічні заклики до вчинення теракту; створення терористичної групи чи організації; сприяння вчиненню теракту; фінансування тероризму; здійснення геноциду, злочину проти людяності або військового злочину;
 3. повернувся до покинутого місця постійного проживання;
 4. виїхав на постійне місце проживання за кордон;
 5. подав завідомо недостовірні відомості.

У випадках, озвучених під номерами 2 і 5, будуть також вжиті заходи для відшкодування екс-переселенцем витрачених на нього коштів державного та місцевого бюджетів.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як реєструють місце проживання внутрішньо переміщеної особи?

Самим отриманням довідки справа не завершується. Необхідно звернутися до територіального підрозділу ДМС, який у народі кличуть просто паспортним столом. Той проставить у довідці відмітку про реєстрацію місця проживання. Водночас відмітку про реєстрацію місця проживання переселенця не вносять до його паспортного документа (ч. 1, 2 ст. 5 Закону про переселенців). Якщо ж ВПО вирішить переїхати, то протягом 10 календарних днів повинна повідомити про це у найближчий територіальний підрозділ ДМС.

У разі зміни місця тимчасового перебування заявник звертається за видачею довідки до уповноваженого органу з питань соцзахисту на новому місці, а раніше видану довідку вилучають (п. 9 Порядку № 509).

Як реєстрація, так і перереєстрація місця проживання ВПО — процедури безкоштовні та не передбачають сплати суми державного мита, інших платежів та зборів.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Які фактичні обов’язки встановлено для переселенців?

По-перше, при кожній зміні місця проживанні вони повинні повідомити про своє фактичне місце проживання найближчий територіальний підрозділ ДМС протягом 10 днів (п. 2 ч. 2 ст. 9 Закону про переселенців). А у разі зміни фактичного місця проживання або про повернення до покинутого місця проживання протягом 10 днів переселенці повідомляють аналогічний орган.

По-друге, у разі виявлення подання переселенцем завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки про взяття на облік йому доведеться відшкодувати фактичні витрати, понесені за рахунок державного та місцевих бюджетів задля реалізації прав, передбачених Законом про переселенців.

По-третє, ВПО зобов’язана один раз на шість місяців з’являтися до відповідного структурного підрозділу уповноваженого органу ДМС (п. 5 ч. 2 ст. 9 Закону про переселенців).

Звісно ж, переселенець має й інші обов’язки, визначені Конституцією та законами України.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Захист законних прав та інтересів переселенців

Які права переселенців встановлені законодавством?

З числа прав, названих у ч. 1 ст. 9 Закону про переселенців, слід окремо виділити такі:

 • забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців із моменту взяття на облік ВПО. При цьому для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку указаний строк може бути продовжено;
 • забезпечення лікарськими засобами у випадках та порядку, визначених законодавством;
 • надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних закладах охорони здоров’я;
 • влаштування дітей у дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади;
 • отримання соціальних та адміністративних послуг за місцем перебування;
 • проведення державної реєстрації актів цивільного стану, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання за місцем перебування;
 • безкоштовний проїзд для повернення до свого покинутого постійного місця проживання у всіх видах громадського транспорту у разі зникнення обставин, що спричинили таке переміщення.
Увага, новація!

Із 04.03.15 р. завдяки Закону України від 12.02.15 р. № 189-VIII відкоригували положення про місце відкриття спадщини. Йдеться про випадок, коли останнє місце проживання спадкодавця — населений пункт, на території якого органи держвлади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, або такий населений пункт розташовано на тимчасово окупованій території. У такому випадку місцем відкриття спадщини вважають місце подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна, спадкоємців, виконавців заповіту, осіб, зацікавлених в охороні спадкового майна, або вимоги кредиторів.

Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, а нерухоме майно або основна його частина (у разі відсутності нерухомості — основна частина рухомого майна) знаходиться в уже вказаному населеному пункті, то місце відкриття спадщини визначають аналогічно. Тобто за місцем подання першої заяви, що свідчить про волевиявлення щодо спадкового майна або вимоги кредиторів.

Детальніше про ці новації читайте в газеті "Все про бухгалтерський облік" № 23 за 2015 р., стор. 17.

Увага, новація!

Із 11.03.15 р. завдяки постанові КМУ від 04.03.15 р. № 81 працедавці – юрособи державної форми власності вправі не застосовувати щодо працівників, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції, обмеження, установлені п.п. 2-4 Постанови № 245. Остання передбачає такі обмеження для сумісників, які працюють на державних підприємствах чи в установах (організаціях), що утримуються з державного бюджету:

 • тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. При цьому загальна тривалість роботи за сумісництвом окресленої категорії протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу;
 • на роботі за сумісництвом відпустку надають одночасно з відпусткою за основним місцем роботи;
 • не вправі працювати за сумісництвом керівники державних юросіб, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Водночас підкреслимо: обмеження, установлені Постановою № 245, діють стосовно сумісників, які працюють на підприємствах (в установах чи організаціях) державної форми власності. Аналогічні чи подібні обмеження для юросіб приватної форми власності нормативка не передбачає, але вони можуть бути визначені установчими документами, колдоговором та/або локальними актами відповідного підприємства.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

На яку допомогу від місцевих органів влади можуть очікувати переселенці?

Місцеві держадміністрації в межах своїх повноважень забезпечують, зокрема (ч. 8 ст. 11 Закону про переселенців)

 • прийом громадян та надання їм безоплатної первинної правової допомоги з питання взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
 • надання інформації переселенцям про можливі місця і умови для їх тимчасового проживання/перебування з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, інших юридичних та фізичних осіб, про стан інфраструктури, довкілля у таких місцях;
 • надання у разі необхідності ВПО медико-психологічної допомоги;
 • безоплатне харчування ВПО відповідно до законодавства на період до отримання такими особами статусу безробітних або їх працевлаштування, але не більше одного місяця тощо.

У свою чергу, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, серед іншого (ч. 9 ст. 11 Закону про переселенців), надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання (за умови оплати особою відповідно до законодавства вартості комунальних послуг).

Увага, новація!

19.06.15 р. набрав чинності Порядок № 356. Він регулює забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції. Зокрема, цей акт вирішує питання матеріального забезпечення таких прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Які пільги встановлені для мешканців зони АТО?

По-перше, на час проведення антитерористичної операції заборонено нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості із зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики з 14.04.14 р. і до завершення АТО громадянам України, які зареєстровані та постійно проживають або переселилися у період з 14.04.14 р. з населених пунктів, визначених у затвердженому КМУ переліку, де проводилася АТО, а також юрособам та фізособам-підприємцям, що провадять (провадили) свою господарську діяльність на території указаних населених пунктів (ст. 2 Закону про АТО).

По-друге, скасували пеню за несвоєчасне внесення платежів за житлово-комунальні послуги (водопостачання, газ, електро— і теплоенергія, водовідведення, утримання і експлуатація житла та прибудинкових територій, сміттєзбирання, ліфтове господарство), нараховану з 14.04.14 р. громадянам України, які проживають у населених пунктах, де проводилася АТО (згідно з переліком, затвердженим Урядом). Цей мораторій діє до закінчення АТО (ст. 8 Закону про АТО).

По-третє, на період дії Закону про АТО його ст. 9 запровадила мораторій щодо нерухомого майна, розташованого на території проведення відповідної операції, що належить громадянам України та перебуває в іпотеці. Мораторій діє стосовно:

 • реалізації права іпотекодержателя на набуття права власності на предмет іпотеки;
 • реалізації права іпотекодержателя на продаж предмета іпотеки (у т.ч. на прилюдних торгах);
 • виселення мешканців із житлових будинків та приміщень, переданих в іпотеку, щодо яких є судове рішення про звернення стягнення на такі об’єкти.

Отримання переселенцями послуг соціального характеру[1]

Вид послуги За чим можна звернутися зокрема Куди звернутися Які документи необхідні
паспорт довідка про № облікової картки платника податків інші документи
Отримання пенсії первинне призначення пенсії в управління Пенсійного фонду за новим місцем перебування + +
(за наявності)
посвідчення отримувача пенсії (за наявності)
переведення пенсії за новим місцем перебування
перерахунок пенсії
Послуги громадянам похилого віку та людям з інвалідністю Стаціонарний догляд у структурний підрозділ з питань соцзахисту населення за новим місцем перебування +медична довідка про потребу в постійній сторонній допомозі (за наявності)
Догляд вдома
Натуральна допомога (одяг, взуття, предмети першої потреби)
Соціальна допомога (виплати) сім’ям з дітьми, одиноким матерям (батькам), малозабезпеченим сім’ям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства первинне призначення допомоги + +
(за наявності)
свідоцтво про народження дитини
переведення допомоги за новим місцем перебування
Послуги, пов’язані з пошуком роботи допомога в пошуку роботи будь-який центр зайнятості + + документи про освіту, періоди зайнятості (за наявності та потреби), інші необхідні документи
консультації
відвідування семінарів з навичок пошуку роботи
перепідготовка
Відкриття власної справи фізособою отримання допомоги для організації підприємницької діяльності + +
консультації
Освітні послуги прийом, зарахування, переведення до дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів • до місцевого органу управління освітою за місцем перебування;
• до навчального закладу за місцем перебування
+ • свідоцтво про народження дитини;
• документи про освіту (за наявності);
• медична картка дитини (за наявності)
Медичні послуги прикріплення до медзакладу у найближчий заклад охорони здоров’я + • медична картка (за наявності);
• документи, що підтверджують необхідність забезпечення ліками (за потреби та наявності)
отримання невідкладної первинної медичної допомоги
медикаментозне забезпечення за бюджетний кошт у найближчий профільний заклад охорони здоров’я
медична допомога (нагляд) при вагітності до найближчої жіночої консультації, пологового стаціонару тощо
Увага, новація!

07.02.15 р. набрав чинності Закон № 85. Він передбачає до 31.12.15 р.:

 • погашення заборгованості з виплат заробітної плати, стипендій, пенсій, що утворилася внаслідок проведення антитерористичної операції, громадянам, які проживають на територіях, де проводиться антитерористична операція, та громадянам, які тимчасово переселені в інші населені пункти України з територій, на яких проводиться антитерористична операція;
 • мораторій на застосування примусової реалізації житла (житлових будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень) зазначених громадян;
 • мораторій на нарахування та стягнення пені та інших штрафних санкцій енергопостачальними компаніями в разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси підприємствами — виконавцями чи виробниками житлово-комунальних послуг, що надають такі послуги в районі проведення антитерористичної операції.
                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Де переселенцю отримувати документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус?

Отримати паспорт, вклеїти у нього фотографії після досягненню 25 чи 45 років, отримати паспорт для виїзду за кордон і т.п. переселенець зможе в органі ДМС за місцем свого фактичного проживання (ч. 1 ст. 6 Закону про переселенців). У Волинській, Житомирській, Одеській, Сумській, Харківській областях та у місті Києві послуги міграційної служби надають виключно через утворені місцевими державними адміністраціями центри надання адміністративних послуг. Окрім того, центри «Паспортний сервіс», які надають аналогічні послуги, діють у Вінниці, Івано-Франківську, Луцьку, Львові, Рівному, Тернополі, Херсоні, Хмельницькому, Черкасах та Чернівцях.

У разі втрати паспорта громадянина України радимо підготувати для пред’явлення (у разі наявності):

 • документи (у тому числі ті, які посвідчують особу), тобто паспорт громадянина України для виїзду за кордон, свідоцтво про народження, посвідчення водія, військовий квиток, пенсійне посвідчення, посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення інваліда тощо;
 • документи, які підтверджують реєстрацію місця проживання (довідка про склад сім’ї або витяг з будинкової книги);
 • копії втраченого паспорта громадянина України та/або інших документів;
 • фотографії 3,5 х 4,5 см (3 шт.);
 • квитанцію про сплату держмита (34 грн) або документ про звільнення від його сплати.

На час підготовки нового паспорта (а це може тривати місяць і більше) переселенцю видають тимчасове посвідчення громадянина України. У разі втрати свідоцтва про народження слід звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за місцем перебування.

Якщо втрачена довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків (про присвоєння ідентифікаційного коду), то ВПО повинна звернутися до органу Державної фіскальної служби України за місцем свого перебування, тобто до місцевої державної податкової інспекції. При цьому подають заяву на бланку встановленого зразка з проханням про видачу дубліката указаної довідки. Його повинні видати вже у день звернення.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцю стати на облік в якості безробітного?

Для отримання статусу безробітного та відповідної допомоги переселенцю необхідно подати документи у будь-який зручно розташований до нього центр зайнятості:

 • паспорт громадянина України (або інший документ, що посвідчує особу);
 • довідку про присвоєннія ідентифікаційного коду (за наявності);
 • трудову книжку (її дублікат чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи, або документ, що підтверджує періоди зайнятості, скажімо — цивільно-правові договори);
 • диплом або інші документи про освіту (за наявності);
 • військовий квиток (у разі потреби).
Реєстрація в центрі зайнятості проводиться незалежно від місця прописки.

Переселенець, зареєстрований як безробітний, отримує допомогу по безробіттю, соціальні та інші послуги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття відповідно до чинного законодавства (ч. 4 ст. 7 Закону про переселенців).

А от як бути, якщо переселенець не звільнився з роботи (не припинив інший вид зайнятості), але не має можливості продовжувати роботу (інший вид зайнятості) за попереднім місцем проживання? Для набуття статусу безробітного та отримання допомоги по безробіттю та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття він може припинити трудові відносини, надавши нотаріально посвідчену письмову заяву про припинення працівником трудових відносин з підтвердженням того, що ця заява таким громадянином надіслана роботодавцю рекомендованим листом (з описом вкладеної до нього такої заяви).

Більш того, ВПО, яка не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримує такий статус без вимог, що застосовуються за звичайної процедури. До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомогу по безробіттю цим особам призначають у мінімальному розмірі.

Увага, новації!

Згідно з постановою КМУ від 08.07.15 р. № 473 для реєстрації як безробітних, які звертаються за сприянням у працевлаштуванні, внутрішньо переміщені особи, які звільнилися з роботи (припинили зайнятість), за відсутності документів, що підтверджують факт звільнення (припинення зайнятості), пред'являють:

 • паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;
 • облікову картку платника податків;
 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • заяву про припинення трудових відносин, справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості (цивільно-правовий договір, витяг із Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців), або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин (припинення зайнятості) у судовому порядку;
 • розрахунковий документ (квитанцію), що підтверджує надсилання зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом з описом вкладення.

Указана постанова містить ще низку спрощень процедури набуття статусу зареєстрованого безробітного особами зі складу внутрішньо переміщених. Зокрема, вона передбачає можливість зареєструватися у службі зайнятості внутрішньо переміщеним особам, які є членами особистих селянських господарств, без подання довідки про припинення ведення такого господарства або вихід із нього. У свою чергу, випускники вищих та професійно-технічних навчальних закладів — внутрішньо переміщені особи, при зверненні до центрів зайнятості довідки про направлення на роботу або про самостійне працевлаштування не подаватимуть.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцю позбутися статусу самозайнятої особи?

Припинення самозайнятості переселенця здійснюють за його заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання такої особи у відповідному територіальному органі ДМС, на підставі довідки про взяття на облік із відміткою про реєстрацію (ч. 5 ст. 7 Закону про переселенців).

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи передбачено спрощений порядок реєстрації переселенцем юрособи чи набуття ним статусу фізособи-підприємця?

Так, згідно з ч. 6 ст. 7 Закону про переселенців реєстрацію внутрішньо переміщеною особою юридичної особи (за умов її входження до складу засновників такої юрособи) або реєстрацію таким переселенцем фізичної особи — підприємця здійснює держреєстратор за її заявою та спрощеною процедурою (без вимог, що застосовуються за звичайної процедури) за місцем фактичного проживання. Підставою послугує та сама довідка про взяття на облік із відміткою про реєстрацію.

У свою чергу, ст. 4 Закону про АТО уточнює, що для осіб, які зареєстровані та переселилися з території проведення антитерористичної операції в період її проведення, реєстрацію фізособи-підприємця здійснює держреєстратор за адресою тимчасового проживання без вимоги наявності реєстрації місця проживання за місцем проведення реєстраційних дій.

При цьому проведення реєстраційних дій щодо зміни місцезнаходження юросіб та місця проживання фізосіб-підприємців, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є територія проведення АТО, здійснюють держреєстратори в інших областях та місті Києві. Водночас заборонили на час проведення АТО здійснення реєстраційних дій, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) та керівника юрособи, місцезнаходженням якої є територія проведення указаної операції.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи може переселенець очікувати на надання реабілітаційних засобів і послуг?

Зареєстрована ВПО має право на забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, на одержання реабілітаційних послуг відповідно до законодавства за місцем перебування. Таке забезпечення та надання здійснюють за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці послуги та засоби, а у разі їх відсутності — за даними Централізованого банку даних з проблем інвалідності (для осіб, які звертаються повторно) та індивідуальної програми реабілітації інваліда (ч. ч. 7, 8 ст. 7 Закону про переселенців).

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенці реалізують право на освіту?

Переселенець, взятий на облік, вправі продовжити здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів держбюджету або інших джерел фінансування (ч. 9 ст. 7 Закону про переселенців).

Які пільги зі сплати іпотечних кредитів мають переселенці з Кримського півострову?

Упродовж строку тимчасової окупації внутрішньо переміщена особа з тимчасово окупованої території АР Крим звільняється від обов’язку погашення основної суми іпотечного кредиту та нарахованих відсотків за ним, якщо об’єктом іпотеки є майно, розташоване (зареєстроване) на території, що після укладення такого іпотечного договору була тимчасово окупована (п. 14.2 Закону про ВЕЗ «Крим»).

Водночас це правило не працює:

 • щодо житла, загальна площа якого перевищує показники, встановлені нормами ПКУ;
 • для громадянина України, який виїжджає з тимчасово окупованої території АР Крим за межі державного кордону України на місце постійного проживання або змінює своє громадянство.
Увага, новація!

Із 05.07.15 р. завдяки Закону України від 14.05.15 р. № 425-VIII діти, якщо вони зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, отримують до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, право на особливий соціальний захист в галузі професійно-технічної освіти (ст. 41 Закону про профтехосвіту).

Держава забезпечує для дітей-переселенців державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах (ст. 19 Закону про охорону дитинства, ст. 441 Закону про профтехосвіту, ст. 44 Закону про вищу освіту). Указану підтримку надають у вигляді:

 • повної або часткової оплати навчання за рахунок бюджетних коштів;
 • пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
 • соціальної стипендії;
 • безоплатного забезпечення підручниками;
 • безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
 • безоплатного проживання в гуртожитку;
 • інших заходів, затверджених Кабміном.
                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи можливо переселенцю зберегти своє робоче місце в зоні АТО за умови переїзду в інший регіон?

Так, для цього можна скористатися нормою п. 18 ч. 1 ст. 25 Закону про відпустки. Вона передбачає надання в обов’язковому порядку працівнику відпустки без збереження заробітної плати (яку в народі кличуть «за власний рахунок») на період проведення антитерористичної операції у відповідному населеному пункті. Тривалість такої відпустки повинна встановлюватися з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, який не може бути більшим як сім календарних днів після прийняття рішення про припинення АТО. Тобто працівники із зони АТО можуть перебувати у відпустці за власний рахунок протягом усього часу, обрахованого за формулою «неможливість приступити для роботи внаслідок проведення АТО у відповідному населеному пункті + час на повернення».

Зверніть увагу: роботодавці, що діють у зоні АТО, однозначно зобов’язані надавати працівникам відпустки без збереження зарплати в разі подання відповідної заяви такими підлеглими.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як діяти, якщо трудова книжка залишилася у попереднього роботодавця в зоні АТО?

Переселенець, який має намір працевлаштуватися за місцем свого нового, фактичного, проживання, але не має на руках оригіналу трудової книжки, може скористатися нормою п. 5.6 Інструкції про трудові книжки. Згідно з нею дублікат трудової книжки може бути виданий за новим місцем роботи у зв’язку з відсутністю доступу до трудової книжки працівника внаслідок надзвичайної ситуації, передбаченої КЦЗ, або проведення антитерористичної операції на території, де працював працівник.

Дублікат видає новий роботодавець на підставі заяви працівника та отриманої ним у письмовому вигляді інформації Антитерористичного центру при СБУ про проведення АТО на території, де працював працівник. А ось в разі відновлення доступу до трудової книжки записи з дубліката про періоди роботи переносять до неї.

Довідка АТЦ при СБУ тим більше важлива, оскільки Кабмін спочатку затвердив перелік населених пунктів, де проводять АТО (розпорядження від 30.10.14 р. № 1053-р), а потім оперативно зупинив його дію (розпорядження від 05.11.14 р. № 1079-р). Тобто зараз підтвердження того, що в певний проміжок часу в конкретному населеному пункті відбувалася АТО, має не загальний, на рівні нормативного акта, характер, а індивідуальний — шляхом одержання вищезгаданої довідки. Як підказує лист Мінсоцполітики України від 12.01.15 р. № 103/0/14-15/06, для отримання останньої потрібно подати до СБУ запит на отримання у письмовому вигляді інформації (у довільній формі) про проведення АТО на території, де працював заявник.

У свою чергу, лист Штабу АТЦ при СБУ від 16.12.14 р. № 33/8428 говорить: відповідь на таку заяву нададуть офіційним листом Штабу за результатом розгляду звернення громадянина. При цьому уточнили: звернення громадян щодо надання інформації про проведення АТО на певній території будуть розглядати відповідно до вимог Закону про звернення громадян та Інструкції № 44.

Частина 1 ст. 20 указаного Закону говорить: звернення розглядають і вирішують у строк не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, — невідкладно, але не пізніше 15 календарних днів від дня їх отримання. На нашу думку, надання інформації щодо проведення АТО належить до другого випадку, тож, будемо сподіватися, з відповідями не зволікатимуть.

У свою чергу, п. 1.3 Інструкції № 44 встановлює такі вимоги до звернень громадян, які подають до СБУ:

 • зазначення ПІБ, місця проживання громадянина;
 • викладення суті порушеного питання;
 • підписане заявником із зазначенням дати.

Недотримання цих простих параметрів призведе до повернення звернення заявнику без розгляду.

Сама ж заява може мати такий вигляд:

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Виплата переселенцям грошової допомоги

Чи передбачено надання переселенцям регулярної грошової допомоги на проживання?

Так, відповідні процедури врегулював Порядок № 505. Щомісячну адресну допомогу надають з метою покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, з дня звернення за її призначенням та виплачують по місяць зняття з обліку як ВПО включно, але не більше ніж шість місяців.

Грошова допомога вимушеним переселенцям

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Яким переселенцям надають щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг?

Очікувати на таку допомогу вправі громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які одночасно відповідають таким ознакам (п. 2 Порядку № 505):

 • постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції або змушені були покинути своє постійне місце проживання в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження;
 • перемістилися в населені пункти, на території яких органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;
 • стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.
Увага, зміни!

Із 15.05.15 р. завдяки постанові КМУ від 08.04.15 р. № 257 на щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, управі претендувати особи, які переміщуються не лише з тимчасово окупованої території України чи районів проведення антитерористичної операції, а з населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Який розмір щомісячної адресної грошової допомоги переселенцям?

Пункт 3 Порядку № 505 передбачає її виплату в таких розмірах:

 • для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) - 884 грн на одну особу (члена сім’ї);
 • для працездатних осіб - 442 грн на одну особу (члена сім’ї).

При цьому загальна сума допомоги на сім’ю, яку розраховують як суму розмірів допомоги на кожного члена сім’ї, не може перевищувати 2400 грн.

Зверніть увагу: якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, відбулися зміни, то розмір допомоги перерахують з місяця, наступного за місяцем виникнення таких змін, за заявою уповноваженого представника сім’ї або на підставі інформації компетентного органу.

Увага, зміни!

Із 17.03.15 р. завдяки постанові КМУ від 11.03.15 р. № 95 розмір відповідної допомоги для інвалідів установлено на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. По 30.11.15 р. ця сума становить 949 грн, а в грудні 2015 р. – 1074 грн.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Чи впливає щомісячна допомога на отримання соціальної допомоги та оподатковуваний дохід?

Ні, розмір отриманої грошової допомоги не враховують під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надають відповідно до законодавства. Крім того, цей розмір не включають до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відповідно до пп. 165.1.1 ПКУ. Обидва ці винятки встановлені п. 4 Порядку № 505.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як отримати щомісячну адресну грошову допомогу?

Її призначають на сім’ю та виплачують одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цій особі від інших членів сім’ї. Такий одержувач буде у питаннях отримання допомоги уповноваженим представником сім’ї.

Отже, уповноважений представник сім’ї звертається до органу влади за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік як ВПО.

У заяві слід зазначити такі відомості про всіх членів сім’ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • число, місяць, рік народження;
 • серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства — серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (його не зазначають фізособи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному органу Державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);
 • зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);
 • реквізити рахунка уповноваженого представника сім’ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО;
 • наявність у володінні всіх членів сім’ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);
 • наявність у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб;
 • місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.
До заяви додавайте копії свідоцтва про одруження, свідоцтв про народження дітей, письмову згоду довільної форми від інших членів сім’ї про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику, згоду на обробку персональних даних.

Заяву та додані до неї документи розглядають протягом 10 календарних днів (п. 8 Порядку № 505). За цей час орган влади призначить грошову допомогу або відмовить у її призначенні. В останньому випадку про це надають відповідне повідомлення уповноваженому представникові сім’ї.

Заява про призначення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання може виглядати так:

А ось так повнолітні члени сім’ї можуть дати згоду на визначення уповноваженого щодо отримання допомоги:

Увага, зміни!

Із 23.04.15 р. завдяки постанові КМУ від 31.03.15 р. № 212 для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім'ї подає заяву, у якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги. Він також пред'являє довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період.

Увага, новації!

Із 10.07.15 р. завдяки постанові КМУ від 15.06.15 р. № 427 ПАТ "Державний ощадний банк України" став уповноваженим банком, що відкриває та обслуговує поточні рахунки, на які зараховується грошова допомога. Плюс до всього, банк приймає документи, необхідні для призначення грошової допомоги в разі відкриття поточного рахунка (у т. ч., коли призначили грошову допомогу на наступний шестимісячний строк, якщо раніше через установи такого уповноваженого банку не виплачували грошову допомогу).

Згідно з оновленим абз. 1 п. 5 Порядку № 505 для отримання грошової допомоги (у тому числі й призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк, якщо її раніше не виплачували через установи уповноваженого банку) уповноважений представник сім'ї звертається за фактичним місцем проживання (перебування) сім'ї до установи уповноваженого банку для відкриття в установленому порядку поточного рахунка. Така особа пред'являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та подає на адресу уповноваженого органу відповідну заяву про надання грошової допомоги (для призначення її вперше) або заяву, у якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на таке призначення (у разі призначення на наступний шестимісячний строк, якщо виплата раніше не здійснювалася через установи уповноваженого банку). Із метою визначення дати, часу та адреси подання заяви уповноважений представник сім'ї звертається в контакт-центр уповноваженого банку.

До заяви додають копію свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей, засвідчені власним підписом уповноваженого представника сім'ї, письмову згоду довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім'ї від інших членів сім'ї та згоду на обробку персональних даних. А на додаток – письмовий дозвіл на розкриття уповноваженим банком інформації, що містить банківську таємницю, щодо поточного рахунка, відкритого уповноваженому представнику сім'ї в установі уповноваженого банку.

До заяви, у якій уповноважений представник сім'ї повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, додаються копії довідок усіх членів сім'ї про взяття на облік переміщених осіб, строк дії яких продовжено на наступний період. Ці копії повинні бути засвідчені підписом уповноваженого представника сім'ї.

Установа уповноваженого банку відкриває уповноваженому представнику сім'ї поточний рахунок. Крім того така установа надсилає заяву представника сім’ї про призначення грошової допомоги (яка містить повідомлення про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги) разом із документами, що додаються до неї, відповідному уповноваженому органу із супровідним листом, у якому зазначаються реквізити поточного рахунка. На все про все в установи уповноваженого банку — три робочих дні з дати відкриття рахунка.

Для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім'ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому п. 5 Порядку № 505) заяву, у якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги. До того ж він пред'являє довідки всіх членів сім'ї про взяття їх на облік як переміщених осіб, строк дії яких продовжено на наступний період.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Кому відмовлять у призначенні щомісячної грошової допомоги?

Відповідні підстави названі у п. 6 Порядку № 505. Ними будуть:

 • будь-хто з членів сім’ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення АТО;
 • у володінні сім’ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (тобто йдеться про автобуси, вантажні та/або легкові автомобілі);
 • будь-хто з членів сім’ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (у 2015 р. відповідна межа становить 12180 грн).

Правило щодо відмови через наявність автомобілів не спрацює, якщо йдеться про ті транспортні засоби, що були одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, або ж про транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як факт непрацевлаштування переселенця впливає на отримання щомісячної допомоги?

Якщо у складі сім’ї, якій призначено грошову допомогу, є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, у тому числі за сприянням державної служби зайнятості, протягом двох місяців з дня призначення виплати грошової допомоги (або перебувають у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО, але фактично не працюють), то розмір допомоги для працездатних членів сім’ї на наступні два місяці зменшується на 50%, а на наступний період — припиняється взагалі (п. 7 Порядку № 505). При цьому перебування в трудових відносинах з роботодавцем на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО без фактичної роботи не означає, що особу вважатимуть працевлаштованою.

З огляду на це правило особи працездатного віку з числа переселенців, яким призначено грошову допомогу, зобов’язані інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт свого працевлаштування.

Згадане зменшення допомоги не застосовують щодо осіб працездатного віку, які:

 • доглядають за інвалідами I групи або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
 • мають трьох і більше дітей віком до 16 років і доглядають за ними;
 • ухаживают за инвалидами I группы или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, либо инвалидами I или II группы вследствие психического расстройства, или лицами, достигшими 80-летнего возраста;
 • надають соціальні послуги.
Увага, зміни!

Із 23.04.15 р. завдяки постанові КМУ від 31.03.15 р. № 212 запроваджено нове правило. Згідно з ним особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до п. 7 Порядку № 505, на наступний строк її не призначають.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Які обов’язки спричиняє отримання щомісячної допомоги?

Уповноважений представник сім’ї, якому призначено грошову допомогу, зобов’язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин (п. 11 Порядку № 505). Таким обставинами можуть бути: зміна складу сім’ї, поява у володінні об’єкта нерухомості поза зоною АТО тощо.

Суми грошової допомоги, виплачені надміру внаслідок подання документів з недостовірними відомостями, повертають на вимогу уповноваженого органу добровільно або їх стягують у судовому порядку.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

В яких випадках припиняють виплату щомісячної допомоги?

Згідно з п. 12 Порядку № 505 виплату грошової допомоги припиняють з наступного місяця у разі:

 • подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;
 • надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення АТО, але фактично не працюють;
 • особу знято з обліку як ВПО;
 • уповноважений орган виявить факт подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.
При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцям отримати одноразову грошову допомогу?

Для отримання такої допомоги ВПО звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної в м. Києві держадміністрації, структурного підрозділу з питань соціального захисту населення виконавчого органу міської, районної у місті (у разі створення) ради за місцем фактичним перебування з відповідною заявою, в якій зазначає причини необхідності надання їй грошової допомоги та реквізити рахунку, відкритого у банківській установі (п. 4 Порядку № 535).

До заяви слід додати:

 • копію документа, що посвідчує особу (паспорт чи документ, що його замінює);
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізосіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття такого номера та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
 • копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);
 • копію довідки про взяття на облік як ВПО;
 • медичну довідку про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

Якщо з документами все гаразд і заявник ще не отримував таку одноразову допомогу, заяву передадуть на розгляд місцевої комісії, створеної при райдержадміністрації чи виконкомі. Саме ця комісія прийматиме рішення про доцільність надання грошової допомоги, її розмір або відмову у наданні допомоги (п. 5 Порядку № 535). Як бачите — чіткий розмір одноразової грошової допомоги не встановлено й залежить від наявності коштів та характеру життєвих складнощів конкретного заявника. А ось у разі відмови заявнику вишлють виписку з протоколу засідання з відповідним вердиктом.

Відповідні кошти заявнику перерахують на особовий рахунок, відкритий у банківській установі. Утім, виплата тим, кому одноразову допомогу таки призначать, відбудеться не у блискавичному темпі. Адже Порядок № 535 передбачає досить тривалу процедуру направлення реєстрів одержувачів допомоги на регіональний, а згодом — на всеукраїнський рівень погодження з наступним зворотнім перерахунком коштів від Мінсоцполітики до місцевого органу.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Виплата переселенцям пенсій та соціального забезпечення

Де переселенець отримує пенсію?

Громадянин пенсійного віку, особа з інвалідністю, дитина-інвалід та інша особа, яка перебуває у складних життєвих обставинах, яких зареєстровано внутрішньо переміщеними особами, мають право на отримання соціальних послуг відповідно до законодавства України за місцем реєстрації фактичного місця проживання такого переселенця (ч. 3 ст. 7 Закону про переселенців).

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Де й як переселенці з Кримського півострову отримують соціальне забезпечення?

Внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території, тобто з АР Крим та м. Севастополя, мають право на отримання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, безпосередньо у робочих органах Фонду соціального страхування України за фактичним місцем проживання, перебування (абз. 1 ч. 10 ст. 7 Закону про переселенців).

Відповідне матеріальне забезпечення та/або страхові виплати їм призначають за наявності необхідних документів, що підтверджують право на ці виплати, а в разі їх відсутності — за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування. А якщо в зазначеному Реєстрі немає необхідних відомостей, забезпечення (виплати) надають у мінімальному розмірі з наступним перерахуванням сум після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання.

Увага, зміни!

Згідно з Постановою № 531 (з урахуванням змін, унесених до неї постановою КМУ від 08.07.15 р. № 471) особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах із юр- чи фізособами або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території чи району проведення антитерористичної операції, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги відповідно до Закону № 1105. Надають їх робочі органи виконавчої дирекції Фонду соціального страхування за фактичним місцем проживання (якщо воно розташоване на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі). Указане матеріальне забезпечення виплачують застрахованим особам в установленому порядку через банки.

Матеріальне забезпечення та соцпослуги призначають за умови подання документів, що підтверджують право застрахованих осіб на їх надання, а у разі відсутності таких документів – на підставі відомостей Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Якщо в Реєстрі немає необхідних відомостей, то матеріальне забезпечення нададуть у мінімальному розмірі, установленому правліннями фондів, із наступним перерахуванням сум матеріального забезпечення після надходження документів, що підтверджують право застрахованих осіб на його отримання.

                                            Відповідь оновлено станом на 10.07.15 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенці отримують страхові виплати за соцстрахуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання?

Відповідна процедура врегульована Порядком № 20. Згідно з його п. 2 р. І особи, які тимчасово переміщені, мають право на призначення та/або продовження раніше призначених відповідно до Закону № 1105 виплат безпосередньо в робочих органах виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі — Фонд) за фактичним місцем проживання (перебування). Для цього їм, безумовно, знадобиться довідка про взяття на облік ВПО.

Виплати проводять лише на строк дії довідки про взяття на облік ВПО, але не більше строку, на який особа має право на страхові виплати.

Раніше призначені та нараховані страхові виплати будуть продовжені за фактичним місцем проживання (перебування) на підставі заяви переселенця. Зверніть увагу: розмір раніше призначеної щомісячної страхової виплати може бути змінено робочим органом виконавчої дирекції Фонду за місцем фактичного проживання (перебування) лише за наявності всіх необхідних документів, які підтверджують право на зміну розміру страхової виплати.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцям призначають (продовжують раніше призначені) страхові витрати на медичну та соціальну допомогу за соцстрахуванням від нещасного випадку?

Це питання врегульовано нормами р.р. IV, V Порядку № 20. Для призначення страхових витрат на медичну та соціальну допомогу особа, яка тимчасово переміщена, звертається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за місцем її фактичного проживання (перебування) з відповідною заявою, копією довідки про взяття на облік ВПО (з одночасним пред’явленням працівнику робочого органу виконавчої дирекції Фонду оригіналу), до якої додає документи, що підтверджують її право на медичну та соціальну допомогу.

При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Як переселенцям виплачують лікарняні за рахунок Фонду, допомоги по вагітності та пологах, на поховання?

Механізм таких виплат для ВПО визначає Порядок № 37. Згідно з його п. 2 відповідне матеріальне забезпечення надають особам, які:

 • перебувають (перебували) у трудових відносинах з роботодавцями або були добровільно застраховані та переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції (далі — застраховані особи),
 • є отримувачами допомоги на поховання застрахованих осіб.

Для отримання матеріального забезпечення застраховані особи повинні звернутися особисто або через законного представника до районної, міжрайонної, міської виконавчої дирекції відділення Фонду за фактичним місцем проживання (перебування) із заявою, яка повинна містити реквізити банківської установи та номер поточного рахунку застрахованої особи для зарахування матеріального забезпечення, та пред’явити паспорт або інший документ, що посвідчує особу, та довідку про взяття на облік, а також надати документи, передбачені п. п. 5 - 9 Порядку № 37.

За зверненням застрахованих осіб робочі органи Фонду мають надавати всебічну підтримку та допомогу. У разі необхідності вони допомагають зібрати потрібну інформацію та документи для подальшого отримання матеріального забезпечення (п. 11 Порядку № 37).
При підготовці використано законодавство станом на 10.02.2015 р.
Редакція газети "Все про бухгалтерський облік"

Використані нормативно-правові акти

 1. КЦЗ — Кодекс цивільного захисту України.
 2. ПКУ — Податковий кодекс України.
 3. Закон про АТО — Закон України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» від 02.09.14 р. № 1669-VII.
 4. Закон про ВЕЗ "Крим" — Закон України «Про створення вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» від 12.08.14 р. № 1636-VII.
 5. Закон про відпустки — Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.
 6. Закон про громадянство — Закон України «Про громадянство України» від 18.01.01 р. № 2235-III.
 7. Закон про звернення громадян — Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.96 р. № 393/96-ВР.
 8. Закон про переселенців — Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.14 р. № 1706-VII.
 9. Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.
 10. Закон № 2240 — України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» від 18.01.01 р. № 2240-III (втратив чинність 01.01.15 р.).
 11. Закон № 3857 — Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.94 р. № 3857-XII.
 12. Закон про вищу освітуЗакон України "Про вищу освіту" від 01.07.14 р. № 1556-VII.
 13. Закон про охорону дитинстваЗакон України "Про охорону дитинства" від 26.04.01 р. № 2402-III.
 14. Закон про профтехосвітуЗакон України "Про професійно-технічну освіту" від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.
 15. Закон № 85Закон України "Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси" від 13.01.15 р. № 85-VIII.
 16. Порядок № 505 — Порядок надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджений постановою КМУ від 01.10.14 р. № 505.
 17. Порядок № 509 — Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 01.10.14 р. № 509.
 18. Порядок № 535 — Порядок використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 01.10.14 р. № 535.
 19. Правила № 57 — Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою КМУ від 27.01.95 р. № 57.
 20. Порядок № 356Порядок забезпечення діяльності прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, які перемістилися з тимчасово окупованої території або району проведення антитерористичної операції, затверджений постановою КМУ від 04.06.15 р. № 356.
 21. Постанова № 245постанова КМУ "Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій" від 03.04.93 р. № 245.
 22. Постанова № 531постанова КМУ "Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 01.10.14 р. № 531.
 23. Інструкція про трудові книжки — Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці України, Мін’юсту України, Мінсоцзахисту населення України від 29.07.93 р. № 58.
 24. Наказ № 738 — наказ Мінсоцполітики України «Про затвердження форми заяви про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції» від 08.10.14 р. № 738.
 25. Інструкція № 44 — Інструкція про порядок розгляду в Службі безпеки України звернень громадян, затверджена наказом СБУ від 27.01.05 р. № 44.
 26. Порядок № 20 — Порядок надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 11.12.14 р. № 20.
 27. Порядок № 37 — Порядок надання матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, затверджений постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.12.14 р. № 37.

Інформацію про послуги підготовано на підставі повідомлень офіційних веб-сайтів органів влади України.